سلام هلدینگ معتمد

سلام ! به هلدینگ معتمد خوش آمدید

هلدینگ معتمد یک مرکز مشاوره و شتاب دهنده خضوصی برای ایده های فناور میباشد.

در هلدینگ معتمد ما به ارائه خدمات مشاوره تخصصی برای مدیریت و راه اندازی و توسعه کسب و کارها می پردازیم

همچنین برترین ایده های فناور هر سال را تحت پوشش خود درآورده و به توسعه و رشد آنها می پردازیم.

با هلدینگ معتمد همراه باشید

-->