سال 1402 مبارک !

هلدینگ معتمد فرا رسیدن سال 1402 را به شما همراه عزیز تبریک میگوید

امیدواریم سالی پر از موفقیت داشته باشید

-->